بالا
[ ]
آخرین مطالب سایت : 
دوشنبه، 6 خرداد ماه، 1398

مناظر خویین 1

مناظر خویین 2

مناظر خویین 3

دهیاری روستای خویین آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 289497 بار نمايش يافته است . آبان 92
امروز : 1398/3/6

پرترافيك ترين ماه: اسفند ماه 1396 (11187 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 27 اسفند ماه 1392 (2694 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 15:00 - 15:59 در مورخه : 27 اسفند ماه 1392 (909 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1392 (18253)
1393 (42320)
1394 (29473)
1395 (30473)
1396 (74643)
1397 (76549)
1398 (17781)


آمار ماهيانه سال : 1398

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (7824)
ارديبهشت ماه (8523)
خرداد ماه (1434)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : خرداد ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 20.29% (291)
2 20.29% (291)
3 18.47% (265)
4 21.47% (308)
5 14.78% (212)
6 4.672% (67)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 6 خرداد ماه 1398

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 11.94% (8)
01:00 - 01:59 67.16% (45)
02:00 - 02:59 20.89% (14)
03:00 - 03:59 0% (0)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دهیاری روستای خویین می باشد

مرورگرهای سازگار با سایت